Stad in Cijfers - Databank

Vertrek naar andere deelgebieden binnen de stad: mannen

Aantal mannen die vanuit dit deelgebied naar de rest van de stad verhuisden.