Stad in Cijfers - Databank

Vertrek naar andere deelgebieden binnen de stad:vrouwen

Aantal vrouwen die vanuit dit deelgebied naar de rest van de stad verhuisden.