Stad in Cijfers - Databank

Vertrek naar plaats buiten stad: 18-24 jarigen

Aantal mensen van 18 tot 24 jaar die vanuit dit deelgebied naar een plaats buiten de stad verhuisden.