Stad in Cijfers - Databank

Vertrek naar plaats buiten stad: 25-39 jarigen

Aantal mensen van 25 tot 39 jaar die vanuit dit deelgebied naar een plaats buiten de stad verhuisden.