Stad in Cijfers - Databank

Vertrek naar plaats buiten stad: 40-64 jarigen

Aantal mensen van 40 tot 64 jaar die vanuit dit deelgebied naar een plaats buiten de stad verhuisden.