Stad in Cijfers - Databank

Vertrek naar plaats buiten stad: 65+

Aantal mensen van 65 of meer jaar die vanuit dit deelgebied naar een plaats buiten de stad verhuisden.