Stad in Cijfers - Databank

Vertrek naar andere deelgebieden binnen de stad: 18-24 jarigen

Aantal mensen van 18 tot 24 jaar die vanuit dit deelgebied naar de rest van de stad verhuisden.