Stad in Cijfers - Databank

Vertrek naar andere deelgebieden binnen de stad: 25-39 jarigen

Aantal mensen van 25 tot 39 jaar die vanuit dit deelgebied naar de rest van de stad verhuisden.