Stad in Cijfers - Databank

Vertrek naar andere deelgebieden binnen de stad: 40-64 jarigen

Aantal mensen van 40 tot 64 jaar die vanuit dit deelgebied naar de rest van de stad verhuisden.