Stad in Cijfers - Databank

Vertrek naar andere deelgebieden binnen de stad 65+

Aantal mensen van 65 of meer jaar die vanuit dit deelgebied naar de rest van de stad verhuisden.