Stad in Cijfers - Databank

Vertrek naar plaats buiten stad: niet EU

Aantal mensen met nationaliteit van buiten de EU die vanuit dit deelgebied naar een plaats buiten de stad verhuisden.