Stad in Cijfers - Databank

Vertrek naar andere deelgebieden binnen de stad: niet EU

Aantal mensen met nationaliteit van buiten de EU die vanuit dit deelgebied naar de rest van de stad verhuisden.