Stad in Cijfers - Databank

verhuisbewegingen binnen het deelgebied: niet EU

Aantal verhuisbewegingen van mensen met nationaliteit van buiten de EU binnen dit deelgebied.