Stad in Cijfers - Databank

Levensverwachting

Gemiddelde levensverwachting: gemiddeld aantal jaren dat men leeft vanaf de geboorte.