Stad in Cijfers - Databank

huishouden 1 persoon [prognose]

PROGNOSE [aantal] private huishoudens bestaande uit 1 persoon (huishoudensvooruitzichten SV 2021-2040)