Stad in Cijfers - Databank

huishouden 1 persoon [projecties]

PROGNOSE [aantal] private huishoudens bestaande uit 1 persoon, huishoudensvooruitzichten SV 2021-2040