Stad in Cijfers - Databank

huishouden 2 personen [projecties]

PROGNOSE [aantal] private huishoudens bestaande uit 2 personen, huishoudensvooruitzichten SV 2021-2040