Stad in Cijfers - Databank

huishouden 3 personen [projecties]

PROGNOSE [aantal] private huishoudens bestaande uit 3 personen, huishoudensvooruitzichten SV 2021-2040