Stad in Cijfers - Databank

huishouden 4 of meer personen [projecties]

PROGNOSE [aantal] private huishoudens bestaande uit 4 personen en meer (huishoudensvooruitzichten SV 2021-2040)