Stad in Cijfers - Databank

huishoudens [projecties]

PROGNOSE [aantal] private huishoudens, huishoudensvooruitzichten SV 2021-2040