Stad in Cijfers - Databank

huishouden 1 persoon (t.o.v. huishoudens) [projecties]

PROGNOSE [percentage] private huishoudens bestaande uit een alleenstaande man of vrouw (t.o.v. totaal private huishoudens), huishoudensvooruitzichten SV 2021-2040