Stad in Cijfers - Databank

huishouden 3 personen (t.o.v. huishoudens) [projecties]

PROGNOSE [percentage] private huishoudens bestaande uit 3 personen (t.o.v. totaal private huishoudens), huishoudensvooruitzichten SV 2021-2040