Stad in Cijfers - Databank

0-24 jaar mannen (t.o.v. 0-24-jarigen) [projecties]

aantal mannen van 0 tot en met 24 jaar t.o.v. het totaal aantal 0-24-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]