Stad in Cijfers - Databank

0-24 jaar vrouwen (t.o.v. 0-24-jarigen) [prognose]

PROGNOSE [percentage] vrouwen van 0-24 jaar (t.o.v. het totaal aantal 0-24-jarigen) (bevolkingsvooruitzichten SV 2024-2040)