Stad in Cijfers - Databank

12-17 jaar mannen (t.o.v. 12-17-jarigen) [projecties]

aantal mannen van 12 tot en met 17 jaar t.o.v. het totaal aantal 12-17-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]