Stad in Cijfers - Databank

3-5 jaar mannen (t.o.v. 3-5-jarigen) [projecties]

aantal mannen van 3 tot en met 5 jaar t.o.v. het totaal aantal 3-5-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]