Stad in Cijfers - Databank

6-11 jaar mannen (t.o.v. 6-11-jarigen) [projecties]

aantal mannen van 6 tot en met 11 jaar t.o.v. het totaal aantal 6-11-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]