Stad in Cijfers - Databank

0-17 jaar vrouwen [projecties]

aantal vrouwen van 0 tot en met 17 jaar [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]