Stad in Cijfers - Databank

3-5 jaar vrouwen [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 3-5 jaar (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)