Stad in Cijfers - Databank

18-64 jaar mannen (t.o.v. 18-64-jarigen) [projecties]

aantal mannen van 18 tot en met 64 jaar t.o.v. het totaal aantal 18-64-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]