Stad in Cijfers - Databank

20-59 jaar mannen (t.o.v. 20-59-jarigen) [projecties]

aantal mannen van 20 tot en met 59 jaar t.o.v. het totaal aantal 20-59-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]