Stad in Cijfers - Databank

65+ jaar mannen (t.o.v 65-plussers) [projecties]

aantal mannen van 65 jaar en ouder t.o.v. het totaal aantal 65-jarigen en ouder [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]