Stad in Cijfers - Databank

75+ jaar vrouwen (t.o.v 75-plussers) [projecties]

aantal vrouwen van 75 jaar en ouder t.o.v. het totaal aantal 75-jarigen en ouder [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]