Stad in Cijfers - Databank

50+ jaar mannen [prognose]

PROGNOSE [aantal] mannen van 50 jaar en ouder (bevolkingsvooruitzichten SV 2024-2040)