Stad in Cijfers - Databank

60+ jaar mannen [prognose]

PROGNOSE [aantal] mannen van 60 jaar en ouder (bevolkingsvooruitzichten SV 2024-2040)