Stad in Cijfers - Databank

65+ jaar mannen [prognose]

PROGNOSE [aantal] mannen van 65 jaar en ouder (bevolkingsvooruitzichten SV 2024-2040)