Stad in Cijfers - Databank

75+ jaar mannen [projecties]

PROGNOSE [aantal] mannen van 75 jaar en ouder (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)