Stad in Cijfers - Databank

75+ jaar vrouwen [prognose]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 75 jaar en ouder (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)