Stad in Cijfers - Databank

75-... jaar vrouwen [projecties]

aantal vrouwen van 75 jaar en ouder [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]