Stad in Cijfers - Databank

67+ jaar vrouwen [projecties]

PROGNOSE [aantal] vrouwen van 67 jaar en ouder (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)