Stad in Cijfers - Databank

doorstromingscoëfficiënt [projecties]

PROGNOSE [ratio] verhouding van de 15-24-jarigen ten opzichte van de 55-64-jarigen * 100 (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)