Stad in Cijfers - Databank

familiale zorgindex [prognose]

PROGNOSE [ratio] verhouding van de 80-plussers ten opzichte van de 50-59-jarigen * 100 (bevolkingsvooruitzichten SV 2024-2040)