Stad in Cijfers - Databank

grijze druk [prognose]

PROGNOSE [ratio] verhouding van de 65-plussers ten opzichte van de 20-64-jarigen * 100 (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)