Stad in Cijfers - Databank

mantelzorgratio [projecties]

[ratio] verhouding van de 40 t.e.m. 79-jarigen en ouder ten opzichte van de 80-jarigen en ouder [prognose SV 2021-2040]