Stad in Cijfers - Databank

mantelzorgratio [projecties]

PROGNOSE [ratio] verhouding van de 40-79-jarigen ten opzichte van de 80-plussers [prognose SV 2021-2040]