Stad in Cijfers - Databank

80+ jaar mannen [prognose]

PROGNOSE [aantal] mannen van 80 jaar en ouder (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)