Stad in Cijfers - Databank

80-... jaar vrouwen [projecties]

aantal vrouwen van 80 jaar en ouder [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]