Stad in Cijfers - Databank

0-19 jaar vrouwen (t.o.v. 0-19-jarigen) [projecties]

aantal vrouwen van 0 tot en met 19 jaar t.o.v. het totaal aantal 0-19-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]