Stad in Cijfers - Databank

0-19 jaar vrouwen (t.o.v. 0-19-jarigen) [projecties]

PROGNOSE [percentage] vrouwen van 0-19 jaar (t.o.v. het totaal aantal 0-19-jarigen) (bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040)