Stad in Cijfers - Databank

20-39 jaar mannen (t.o.v. 20-39-jarigen) [projecties]

aantal mannen van 20 tot en met 39 jaar t.o.v. het totaal aantal 20-39-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]