Stad in Cijfers - Databank

80+ jaar mannen (t.o.v 80-plussers) [projecties]

aantal mannen van 80 jaar en ouder t.o.v. het totaal aantal 80-jarigen en ouder [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]