Stad in Cijfers - Databank

40-49 jaar (t.o.v. inwoners) [projecties]

aantal 40 tot en met 49-jarigen t.o.v. de totale bevolking [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]