Stad in Cijfers - Databank

80-89 jaar (t.o.v. inwoners) [projecties]

aantal 80 tot en met 89-jarigen t.o.v. de totale bevolking [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]