Stad in Cijfers - Databank

10-19 jaar mannen (t.o.v. 10-19-jarigen) [projecties]

aantal mannen van 10 t.e.m. 19 jaar t.o.v. het totaal aantal 10-19-jarigen [bevolkingsvooruitzichten SV 2021-2040]